SLUŽBY

Outsourcing ICT služeb

Outsourcing ICT služeb je přímá metoda podpory vlastního systému informačních technologií prostřednictvím externího dodavatele na základě velmi úzké smlouvy o spolupráci. Umožňuje ušetřit část fixních prostředků vzhledem k možným prostojům interních zaměstnanců, neboť soudobá výpočetní technika umožňuje prakticky bezproblémový provoz v případě profesionálního nastavení a přípravy celého informačního systému. Je tím podržena zdokonalující se podpora ICT v rámci rychle se rozvíjejícího trhu informačních technologií.