PRODUKTY

SW: PRESTO System

Program Presto System slouží pro kompletní vedení firemní evidence překladatelské agentury. Umožňuje vést knihu zakázek, knihu zákazníků, překladatelů a lektorů, vytížení jednotlivých překladatelů. Umožňuje tisk faktur vydaných, evidenci faktur došlých v závislosti na příslušných zakázkách.

Program spolupracuje s externím účetnictvím. Disponuje různými vyhledávacími algoritmy, zpracovává saldo a upomínkovou agendu vzhledem k neplatícím klientům. Software prochází neustálým vývojem, v současnosti je ve verzi 9.02.